Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Добавяне на информация в бланката на създаден документ.
Добавено от Георги Иванов на 29 January 2014 10:52 AM

Новата версия на системата Енфорсър 2.0 е с разширена функционалност, която дава възможност да се правят промени в информацията на изходящите документи, след което те да бъдат записвани директно в бланката на документа.

При тази версия на системата всички направени и записани промени на документи се съхраняват с натрупване в т.нар. "виртуална папка", което позволява преглед на всички направени редакции.  

  • Добавянето на нова информация в изходящ документ се извършва от бутона "редактирай" (процеса е идентичен с прегледа и разпечатването на създаден изходящ документ). След като бъдат направени промените в документа те трябва да бъдат записани директно на документа. Тук става въпрос за обикновено запазване на информацията (save;save as) в текстовия редактор (open office;libre office). След като бъдат запазени направените промени, документа вече се съхранява във  "виртуалната папка" с тях, като е важно да се отбележи, че след това не трябва да бъде натискан бутона "Създай(генерирай)". Ако това бъде направено, документа ще има първоначалния вид и информация на зададения шаблон за него, и направените последващи промени в него ще бъдат премахнати.
  • Прегледа на всички направени редакции в документа, се извършва от бутона "Файл"--> "История". Отваря се форма "История на файл..." където се съдържа информацията за автора и времето когато са извъшвани промени в документа. Всеки документ може да бъде прегледан. Това се извършва от бътона на формата "Изтегли" след като бъде маркиран конкретния файл, който ще се преглежда.  

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София