Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Аналитично водене на специална сметка.
Добавено от Георги Иванов на 29 January 2014 01:39 PM

Едно от нововъведенията на корпоративната версия на системата "Енфорсър" 2.0 е възможността за аналитичното следене на специалната сметка на ЧСИ. 

Аналитичното следене на специалната сметка има информативен характер за това какви суми са постъпили и преведени от специалната сметка на ЧСИ.

Важно е да се отбележи, че за да бъде следена точната аналитичност трябва да бъдат зададени като параметри периода от който започва да се следи специалата сметка, както и стойносста на салдото към тази дата!!!  Информация относно въвеждането на период и салдо за аналитичност може да бъде прочетена статията - Как да въведа начално салдо на аналитична сметка?

Детайлната аналитичност на специалната сметката се намира в раздел "Счетоводство" на системата --> подраздел "Аналитична специална сметка". Информацията, която се съдържа в подраздела се попълва автоматично още при самото въвеждане на данни за постъпили, разпределени и преведени суми по изпълнителните дела. 

Панела на формата "Аналитично водене спец.сметка за периода .......-........." дава обобщена информация за движенито на сумите по специалната сметка за зададения период, като преди това трябва да бъдат зададени периода и сметката, за която се генерира аналитичността.

Лента с бутони:

  • бутон "Търси" - отваря се търсачката на системата където може да бъде извършено търсене по различни критерии;
  • бутон "Експорт" - данните от справката за аналитичността могат да бъдат експортирани в .odt или .xls файл;
  • полета "от....до...." задава се периода за аналитичност на сметката;
  • поле "Сметка" - от падащото меню се избира специалната сметка, за която желаем да видим аналитичността;
  • поле "Плащане" - дава възможност да бъде въведена и/или избрана сума от аналитичността на сметката;
  • бутон "" - потвърждава и генерира информацията за аналитичността на сметката като бъде избран период и сметка от падащите менюта;
  • бутон "Сваляне за преглед за печат" - дава възможност генерираната информация за аналитичност да бъде прегледана и разпечатана в .odt файл;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София