Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Счетоводство
Въвеждане на начално салдо за аналитична сметка.
Добавено от Георги Иванов на 29 January 2014 03:40 PM

За да бъде коректно водена аналитичността на даден специална сметка, то трябва да й бъде зададено начално салдо и период за него.

Въвеждането на началното салдо се извършва в раздел "Администрация" на системата --> подразел "Финансови настройки"--> панела на формата "IBAN сметки"

въвеждането на салдо и начална дата за салдо се извършва от бутоните:

  • "Добави" - ако се прави първоначално въвеждане на банкова сметка;
  • "Редактирай" ако се въвежда начално салдо за вече съществуваща сметка, като преди това сметката трябва да бъде маркирана; 
  • в полето "Начално салдо:" се въвежда стойността на началното салдо на специалната сметка от момента в който ще започне реално воденето на аналитичността;
  • в полето "Начално салдо дата:" се въвежда датата, която ще бъде началния момент, от който ще започне да се следи аналитичността на специалната сметка; 
  • направените промени се записват;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София