Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Редакция на "Одобрено" или "Преведено" плащане.
Добавено от Георги Иванов на 06 February 2014 11:01 AM

В системата "Енфорсър" съществуват, ноякои защитни механизми, създадени с цел ограничаване допускането на грешки. Една от тези защити е невъзможността одобрени и/или преведени плащания да бъдат редактирани. Тази опция е въведена с цел ограничаване допускането на грешка и повторно превеждане на сума. Възможни са и случаи, когато дадено изходящо плащане трябва да бъде редактирано, защото е допусната грешка при създаването му. За тази цел тази защита може да бъде спряна докато изходящо плащане не бъде коригирано. Желателно е след като дадено плащане бъде редактирано, защитата отново да бъде активирана.

Това се извършва след като бъдат променени стойностите на редовете "Забраняване на редактиране на ПЛАТЕНИ изх. плащания"/"Забраняване на редактиране на ОДОБРЕНИ изх. плащания", които се намират  в "Администрацията" на системата --> раздел "Системни променливи"--> редица на формата "Плащания":

  1.  Маркира се реда, за който искаме да дадем разрешение, след което се натиска бутона "Редактирай"

 

  2. Отваря се форма "Сървърни настройки". Променя се информацията в полето "Стойност" като се въвежда стойност "0 (нула)", след което направените промени се записват. По този начин се разрешава функцията за редакция на плащания в зависимост от това какъв тип плащания ще се редактират (ПЛАТЕНИ и/или ОДОБРЕНИ).

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София