Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Предплатени такси от взискател в покана за доброволно изпълнение.
Добавено от Георги Иванов на 06 February 2014 02:04 PM

Поради възникнали питания от страна на клиентите на "Енфорсър", за това как да бъдат отбелязвани предплатените такси от взискател и възможността да не влизат в общата сума на начислените таксите по ТТРЗЧСИ, бяха добавени нови променливи полета за да могат да бъдат разграничавани предплатените от непредплатените такси. Също така, е добавена и допълнителна възможност да излиза описание на начислените такси.

Новите променливи са разграничени в две групи. Едната е текстовото описание на начислените такси, а другата е за стойността на начислените такси.

Променливи за описание на такси:

 • Описание: Описание на всички такси (платени)
  Променлива: ---Описание-на-всички-такси-(платени)---
 • Описание: Описание на всички такси (неплатени)
  Променлива: ---Описание-на-всички-такси-(НЕПЛи)---
 • Описание: Описание на всички такси (общо)
  Променлива: ---Описание-на-всички-такси-(общо)---

Променливи за стойност на начислените такси:

 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (без т.26)
  Променлива: ---НЕПЛ-Такси-(без-т.26)---
 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (предплатени от взискател)
  Променлива: ---НЕПЛ-Такси-(ПРЕДПЛ)---
 • Описание: Неплатен(а/и) Такси (не предплатени от взискател)
  Променлива: ---НЕПЛ-Такси-(НЕПРЕДПЛ)---

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София