Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Създаване на допълнителни описания.
Добавено от Георги Иванов на 19 February 2014 11:32 AM

Системата Енфорсър позволява създаването на различни допълнителни наименования на описания на някои от елементите на падащите менюта, панели, прозорци.

Добавянето на допълнителни описания на тези елементи се извършва в раздел "Описания" от администрацията на ситемата.

  • Описания на т.31 - в панела на формата от бутона добави, могат да бъдат добавяни различни описания на т.31, които да бъдат използвания за допълнителни пояснения при начисляването й, в такси по изпълнителното дело. Забележка - допълнителните описания на т.31 не се отразяват в издаваните сметки и фактури.
  • Местоположения на изп.дела - в панела на формата от бутона "Добави" могат да бъдат добавяни допълнителни описания за местоположение на изпълнителното дело. Описанията за местоположенията на изп.дела се използват в основната информация на изпълнителното дело, за по-голяма яснота къде се се намират физически делата в кантората на ЧСИ;
  • Описания на вземания - в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования за описанията на вземания, които се използват в предмета на изпълнение за описание на вземането. 
  • Указания - в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования за указания в системата. Промените се отразяват про добавянето на указания от бутона на основната лента с бутони на системата;
  • Описания на действия -в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования за действия, които могат да бъдат избирани от "Дневника за извършени действия";

  • Описания на изходящи плащания - в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования за изходящи плащания. 
  • Описания на протокол/обявление/постановление - в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования на протоколи, обявления, постановления;
  • Календари - в панела на формата от бутона "Добави", могат да бъдат добавяни допълнителни наименования за действия, които се избират в календата и работната дъска на системата;

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София