Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Суброгация на дълг в системата.
Добавено от Георги Иванов на 19 February 2014 01:31 PM

Най - общото понятие за суброгация е встъпване в правата на удовлетворения кредитор от страна на трето лице. 

Суброгирането на задължение в системата "Енфорсър" преминава през следните етапи и стъпки:

  1. първоначално въведения взискател се променя като неактивна страна по делото. Промените се извършват в раздел "Основна информация на делото" --> редакция на "Изпълнителни титули и страни по делото" --> промяна на стойността на колона "Активен" във формата на панела "Страни по титула";
  2. Промяна на страните -  изплатилия дълга длъжник, се променя на взискател по изпълнителното дело; Промените се извършват в раздел "Основна информация на делото" --> редакция на "Изпълнителни титули и страни по делото" --> промяна на стойността на колона "Страна" във формата на панела "Страни по титула";
  3. Добавя се нов предмет на изпълнение с дължимата сума като неолихвяемо вземане. Добавянето на нов предмет на изпълнение се прави с цел яснота за това какво е начислено и изплатено за първоначалния предмет на изпълнение;
  4. Направените промени се записват;

 

(2 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София