Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Погасяване и разпределение
Не ми разпределя сумите когато имам двама взскатели!
Добавено от Георги Иванов на 24 February 2014 12:08 PM

Извършването на погасяване/разпределение на суми, за погасяване на задължението по ИД, когато има няколко взискателя с един изпълнителен титул не се различава от общия случай на създаване на разпределение на суми.

Разликата при разпределение на суми за няколко взискателя е в това, че трябва разпределената сума, да се раздели между двамата взискатели.

Това се извършва след като бъде направено разпределние на сумите във формата "Разпределени суми към взискатели". В празното поле срещу съответния взискател се въвеждат стойностите на разпределените суми.

Важно е общия размер на разпределените суми по взискатели, да не надвишава общия размер на разпределената сума.

Направените промени се записват.

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София