Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Описания на документи
Добавяне на нови описания и шаблони на протокол/обявление/постановление ?
Добавено от Георги Иванов на 25 February 2014 11:26 AM

 

Процедурата по добавяне на нови протоколи,обявления,постановления се сътои от следните няколко стъпки:

 1. Добавяне на ново описание;
 2. Добавяне на шаблон към новото описание; 

 

 

1. Добавяне на ново описание:

 • Добавянето на допълнителни описания за протоколи/обявления/постановление се извършва в раздел Протоколи/Обявления/Постановления на глобалното меню. 
 • В полето на формата се натиска бутона за добавяне на описание 
 • Отваря се форма "Описание на протокол".
 • В полето "Описание" се въвежда наименованието на новото описание;
 • Направените промени се записват.

2. Добавяне на шаблон за новото описание - 

 • добавянето на шаблони за описание на нов протокол/обявление/постановление се извършва в "администрация" на системата --> раздел "Шаблони" --> подраздел "Шаблони за печат" --> "Добави"
 • отваря се форма "Шаблони за печат"

 • В полето "Шаблон за:" избираме вида на документа, за който ще се прикачва шаблона;
 • В полето "Описание на протокол" се избира описанието на документа (съответства на добавеното описание на документа в стъпка 1);
 • В полето "Име шаблон:" се въвежда името на шаблона за конкретното описание;
 • В полето "Заглавие на документ" се въвежда заглавието на документа, който ще се генерира/създава;
 • Направените промени се записват и се прикача бланката на шаблона за печат;

 

 

 

 

 

 

(1 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София