Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Създаване на нов изходящ документ.
Добавено от Георги Иванов на 25 February 2014 01:41 PM

Въвеждането на нов изходящ документ се извършва в "Администрация" ма системата --> раздел "Изходящи документи" --> "Добави" 

Отваря се форма "Описание на изходящ документ"-->"Основни". Съдържанието на полетата във формата имат връзка с генерирането на изходящия документ, както и какви полета да се съдържат в изходящия документ,а оттам и в шаблона за печат на изходящия документ.

Съдържание на формата "Описание на изходящ документ":

 • поле "Тип изходящ документ:" - въвежда се наименоанието на изходящия документ;
 • поле "Описание на действието:" - въвежда се наименование на извършваното действие;
 • поле "Налага обезп.мярка:" - ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата автоматично ще иска разрешение дали да наложи обезпечителна мярка при въвеждане на имущество за изходящия документ;
 • поле "Вдига обезп.мярка:" - ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата автоматично ще иска разрешение дали да вдигне обезпечителна мярка при въвеждане на имущество за изходящия документ;
 • поле "Първоначален документ:" - ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата автоматично ще
 • поле "Има задължения" - използва се за изходящи документи в чиито шаблони ще се генерира стойност на дълг. Ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата ще генерира стойности за дълга в шаблона на изходящия документ;
 • поле "ПДИ" - използва се за изходящи документи в чиито шаблони ще се генерира стойност на дълг към определена дата. Ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата ще генерира стойности за дълга в шаблона на изходящия документ към зададената дата в изходящия документ;
 • поле "НАП" - използва се за изходящи документи до НАП. Ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата автоматично ще добави за адресат ТД на НАП по адрес на длъжника, за който се отнася изходящия документ;
 • поле "АДВ" - не се използва;
 • поле "Община" - Ако бъде избрана стойност на полето "Да", системата автоматично ще зададе за адресат общината по адрес на длъжника;
 • поле "Справка за удостоверение от рег.длъжници" - Ако бъде избрана стойност на полето "Да" при генериране на изходящ документ, ще има възможност да се избере искане за справка за удост. от рег.длъжници;
 • поле "Агенция по Вписванията" - Ако бъде избрана стойност на полето "Да" системата ще генерира автоматично за адерсат Агенцията по вписванията по адрес на длъжника, за който се изходира документа;
 • поле "ОДП/КАТ" -  Ако бъде избрана стойност на полето "Да" системата ще генерира автоматично за адерсат областната дирекция на КАТ/ОДП по адрес на длъжника, за койото се изходира документа;
 • поле "Скрий" - ако бъде зададена стойност на полето "Да" документът ще бъде скрит и няма да може да се избира за изходиране;

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София