Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Създаване на ново събитие на работната дъска.
Добавено от Георги Иванов на 27 February 2014 10:24 AM

Добавянето на събитие на работната дъска може да се извърши по следните начини:

 1. Автоматично добавяне на събития- когато събитието се добави директно в изпълнителното дело (насрочи се опис;продан;въвод и др), то автоматично се отбелязва на работната дъска на системата;
 2. Ръчно добавяне на събитие - извършва се директно върху работната дъска. Клика се с мишката върху клетката на деня, за който ще се добавя събитието. 

 Отваря се формата за добавяне на допълнителните данни за събитието. Формата съдържа следните полета:

 • поле "Календар:" - от падащото меню се избира вида на събитието, което ще се отбележи на работния календар;
 • поле "Подтиип събитие" - от падащото меню може да се избере допълнително пояснение на предстоящото събитие;
 • поле "Кратко описание" - в полето може да се въведе допълнително кратко описание на събитието;
 • поле "Старт:" - избира се дата и час за начало на събитието. По подразбиране е датата върху, която сме кликнали с мишката;
 • поле "Край" - избира се датата и часа за край на събитието;
 • поле "Местоположение" - въвежда се местоположението на събитието;
 • поле "Подробно описание" - в полето може да бъде въведено подробно описание на въвежданото събитие;
 • поле "Периодичност" - от падащото меню се избира периодичност на повтаряне на събитието. Тази функция се използва при договорени периодични месечни плащания. В зависимост от избраната периодичност за повтаряне на събитието системата активира различни типове настройки за задаване на период.
 • поле "Цял ден" - полето се използва за периодични плащания. За да бъде зададено повторение на събитието, стойността на полето трябва да бъде "Да"; 
 • панел на формата "Изп.дела" - от бутона "Добави" се въвежда изпълнителното дело, за което се отнася събитието;
 • панел на формата "Присъстващи" - от бутона "Добави" могат да се добавят лица, които ще присъстват на събитието;
 • панел на формата "Описи" - от бутона "Добави" могат да се добавят въведени вече описи по изпълнителните дела;
 • панел на формата "Публични продани" - от бутона "Добави" могат да се добавят въведени данни за публични продани;
 • Направените промени се записават;

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София