Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Счетоводство
Суми в постъпили плащания, оцветени в зелено.
Добавено от Георги Иванов на 27 February 2014 01:53 PM

Сумите на изходящите плащания се оцветяват в зелено, когато има равенство между постъпилата сума и преведените суми, отнасящи се за това постъпило плащане. Това е допълнителна опция за проверка и по-голяма сигурност при работата с паричните потоци и тяхното отчитане по изпълнителните дела.

Когато се използва пълната функционалност на системата за разпределяне и автоматичено генериране на изходящо плащане от раздел "Погасяване/разпределение" --> бутон "Създай изходящо плащане", системата автоматично оцветява изходящото плащане в зелено. 

Когато не се използва автоматичната опция за създаване на изходящо плащане, за да бъде оцветена сумата на постъпилото плащане е нужно изходящото плащане да бъде обвързано със съответното постъпило плащане, за което се отнася.

Тази процедура се извършва в раздел "Изходящи плащания"--> подраздел на формата "Постъпили плащания" --> бутон "Добави"

  • в колона "Плащане" се избира постъпилото плащането, от което произтича изходящото такова;
  • в колона "Сума" се въвежда сумата на изходящото плащане, въведена преди това в подраздела "Основни". Двете суми трябва да бъдат равни. В противен случай системата няма да разреши записа на изходящото плащане;
  • направените промени се записват;

 

  

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София