Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Електронно изп.дело
Добавяне на сканирано изображение без баркод.
Добавено от Георги Иванов на 06 March 2014 10:07 AM

Разширяването на функционалностите на корпоративната версия на "Енфорсър" и създаването на мофула "Е-дело", дава възможност прикачването на изображения във формат .PDF към определен документ.

Важно е да се отбележи, че тази функция е налична само за модула "Е-дело". 

Етапи на добавяне /прикачване/ на изображения към документ. Добавянето на изображение се извършва в раздел "Входящ регистър":

  • маркира се документа за който ще се прикачва изображението;
  • натиска се бутона "Е-дело";
  • Прикачи файл;

Отваря се форма "Прикачи файл":

  • в полето "Прикачи файл" от бутона "Browse" се избира файла, който ще бъде прикачен към избрания документ;
  • в полето "Добави в края на документа:" от падащото меню може да бъде избрана възможност, дали документа да бъде добавен към края на вече съществуващ документ, или да го замени;
  • направените промени се записават;
  • след като бъдат записани направените промени в колона "Сканиран" срещу избрания документ, трябва да ббъде отбелязано с "Да", че документа е сканиран;

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София