Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Преглеждане на съдържанието на входящ/изходящ документ в регистър взискатели.
Добавено от Венелин Михайлов на 12 March 2014 10:44 AM

Предварителни изисквания:

За да може да преглеждате документи през регистъра на взискателите е необходимо съответния ЧСИ да ползва определени модули на Енфорсър. Това на първо място е модула за е-дело, и на второ място модула "Мост между регистър взискатели и Енфорсър". Този "мост" има за цел да даде достъп на отдалечените потребители до следните документи по техните дела:

  1. Сканирани входящи документи
  2. Сканирани изходящи документи
  3. Всички останали изходящи документи запазени в системата Енфорсър (които не са сканирани, но са запазени в Енфорсър).

Начин на работа:

Когато тези два модула са активни във входящия и изходящия регистър се появява бутон "Отвори е-документ".

Забележка: За да можете да прегледате входящ документ, то той трябва предварително да е сканиран. Сканираните входящи документи са отбелязани със "Сканиран" - "ДА".

Селектирате избраният от вас документ и натискате бутона"Отвори е-документ". Системата ще изтегли съдържанието на документа и ще го визуализира в браузъра ви (Google chrome, Mozilla Firefox)

1. Входящ регистър

 

2. Изходящ регистър

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София