Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Издаване на една фактура по много дела.
Добавено от Георги Иванов на 14 March 2014 04:11 PM

Често взискателите образуват изпълнителни дела, с идентични такси. Системата "Енфорсър" позволява издаването на една обща фактура с отделни сметки по изпълнителните дела.

Издаването на фактурата се извършва през раздела на системта "Регистър заведени дела" чрез бутона "Бързо начисляване на такси".

Цялата процедура по бързото начисляване на такси е описана в статията "Как да начисля бързо такси по много изпълнителни дела". Единствената особеност тук е, че в полето на формата "Издай" трябва да бъде избрана опцията "Много сметки + 1 Фактура". По този начин към една фактура ще бъдат прикачени толкова сметки, колкото са изпълнителни дела, по които се начисляват.


Накрая натискаме бутона "Запиши" , при което се появява съобщение:

При натискане на бутона "Да" в системата по съответните дела се записват/ начисляват избраните такси. Ето и изгледа в раздела "Издадени сметки по чл. 79 и фактури".

 

 

ВНИМАНИЕ: Издадените сметки с една фактура за тях не могат да бъдат редактирани автоматично. Извършвнето на редакция на сметките се извършва сметка по сметка, затова е важно да се вземе в предвид, че функцията за бързо начисляване на такси и издаването на фактура и сметки за тях, е препоръчително да се използва само в случаите, когато е сигурен броя и основанието на таксите, за които ще се издава една фактура с много сметки.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София