Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Дълг и предмети на изпълнение
Проблем при генериране на дълга в бланките.
Добавено от Георги Иванов на 20 March 2014 01:17 PM

Възможните причини за липсата на стойности за дълг в бланките, генерирани от ситемата "Енфорсър" могат да бъдат следните:

  1. Разлика в страните по изпълнителното дело и въведения дълг в предмета на изпълнение. Възможна причина за тази грешка е промяна на информация в "Основна информация" на изпълнителното дело и информацията в предмета на изпълнрни.Това е често срещана грешка от страна на потребителите, които работят със системата, тъй като не обръщат внимание в минималните разлики на някое наименование. Причината за това, често се оказва сходство на наименованията да различните длъжници, разлики свързани само с една буква в името и т.н. По този начин като страна по изпълнителното дело фигурира реалното лице, за което е образувано дело, но в предмета на изпълнение се избира друго лице, поради което в системата се появява противоречие на информацията и дългът не може да се генерира в изходирания докумет. 

    

 

  2.  Разлики в датата на изискуемостта на предмета на изпълнение, начислените такси и датата за генериране на дълг в изходящия документ. Възможно е дългът в даден документ да не се генерарира правилно, заради датите на изискуемост, начисление, и датата за изчисление на дълга в изходящия докуемнт. Това е често срещан пропуск, за който трябва да се внимава, за да излиза коректно дълга в системата и в генерираните от нея документи.

 

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София