Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Изходиране на група документи до длъжници отговарящи на определен филтър за търсене.
Добавено от Венелин Михайлов на 26 March 2014 12:13 PM

Понякога искаме да изходираме документи до длъжници, които не са по последователни дела, като общото между тези длъжници е че отговарят на определен критерий. Най-често този критерий е че не са плащали последните Х месеца, или по техните дела няма изходирани документи за последните Х месеца. Процедурата за масово изходиране на документи в този случай е:

Стъпки:

  1. Отваря се инструмента за масово изходиране от глобалния изходящ регистър.
  2. Натиска се бутона "Търси"
  3. Избира се определен критерий за търсене и се попълват нужните данни
  4. Натиска се "Зареди длъжници"
  5. Избира се шаблона за масово изходиране
  6. Изходират се документите.

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София