Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Счетоводство
Проверка на фактура/сметка, дали е платена.
Добавено от Георги Иванов на 09 April 2014 11:10 AM

Следенето на издадени фактури е важен процес, както за добрата отчетност и следенето на плащанията, така и за правилното следене на паричните потоци в кантората на ЧСИ.   

Търсенето и следенето на неплатените фактури се извършва в раздел "Счетоводство" на глобалното меню --> подраздел "Издадени сметки по чл.79 и фактури";

За да бъде улеснен процеса по търсенето на неплатените фактури е необходимо информацията за издадните фактури да бъде филтрирана.

Възможностите за това са, да се използва статичен или динамичен филтър. Информацията за филтриране и при двата начина на филтриране на информацията една и съща, разликата е в изгледа на филтрите.

Системата дава възможност за филтриране на информацията по множество критерии, съдържащи се в издаваните докуемнти (фактури).

Основния белег за филтрине на информацията за неплатените фактури се съдържа в полето "Платена" и "Дата издавеане". Зададената стойност е "НЕ".

Всички останали полета за филтриране на информацията дават възможност информацията да бъде филтрирана по множество критерии като например да се проверят неплатени фактури за дадени изптлнителни дела (от ..до, или изпрани като номера) по години,за конкретен взискател, издадени от определен отговорник по делата за конкретен период.

 

 

 

 

 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София