Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси
Масово входиране на документи.
Добавено от Георги Иванов на 20 May 2014 12:06 PM

В системата Енфорсър съществува възможност както да се изходират масово документи, така и да се входират. За разлика от изходирането, при входирането на документи не е нужно да се правят шаблони за входиране. Важно е само да се отбележи, че масовото входиране може да се извършва само за едно описание на входящ документ.

Процедурата по мосовото входиране на документи не се различава от общия случай на входиране на документи с тази разлика, че в полетата "Брой документи" следва да се въведе  за брой на документите стойност, равна на броя на изпълнителните дела, за които ще се входират документите. В полето "Вх.№ за всяко дело:" се задава стойност "Да", а в панела на формата "Изп.дела.№" се въвеждат номерата на делата, по които трябва да се входират документите.

Направените промени се записват. 

(0 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София