Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Дневник извършени действия
   

Основната задача на бутона "Редактирай" е да стартира текстообработващата програма и да зареди текущата версия на файла от сървъра. Тази задача, системата Енфорсър осъществява като изцяло разчита на инсталираната на компютъра JAVA. Именно JAVA-та ст...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София