Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Имущество
   

Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите изпълнителни...
Голяма част от работата на ЧСИ е свързана с проучване и събиране на информация за имуществото на длъжниците по изпълните дела образувани срещу тях. Система "Енфорсър" позволява тази информация да бъде въвеждана много точно и систематизирана по изпълнит...
ВНИМАНИЕ: Тази статия касае твърде стари версии на програмата Енфорсър и към настоям момент, НЕ Е актуална! Ако имате проблем с бутона \"Редактирай\", моля свържете се с екипа за поддръжка! В по-новите версии, бутонът "Редактирай", изисква инсталац...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София