Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Имущество
   

Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите изпълнителни...
Голяма част от работата на ЧСИ е свързана с проучване и събиране на информация за имуществото на длъжниците по изпълните дела образувани срещу тях. Система "Енфорсър" позволява тази информация да бъде въвеждана много точно и систематизирана по изпълнит...
Основната задача на бутона "Редактирай" е да стартира текстообработващата програма и да зареди текущата версия на файла от сървъра. Тази задача, системата Енфорсър осъществява като изцяло разчита на инсталираната на компютъра JAVA. Именно JAVA-та ст...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София