Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Дълг и предмети на изпълнение > Предмети на изпълнение
   

Функцията за деактивиране на дълг служи за деактивиране на текущ дълг въведен в предмета на изпълнение, който няма да бъде погасяван повече, или ако е имало погасявния по него, да се занули остатъчният дълг. Предназначение на функцията за деактивира...
Присъединяване на Държавата(НАП, Общински вземания и др.) Стъпки: * Във входящия регистър се входира документа удостоверяващ наличието на задължения; Въвеждане на удостоверение за наличие на задължение - Стъпки: * Във "Вх.рег." на менюто н...
Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси: - Перимиране на изпълнително дело. При този казус ста...
Съгласно последните промени в ГПК, публикувани в брой 86 на ДВ от 27.10.2017 г. в системата Енфорсър се въведе допълнителна функционалност за следене на лимита на обикновенните и пропорционални такси. Основни принципи на функцията за изчисляване на ...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София