Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Счетоводство > Постъпили плащания
   

В системата Енфорсър начина на плащане на сметката/фактурата не може да се посочва директно в сметка/фактура. Това дали постъпила сума е платена в брой или по сметка се определя от полето "плащане" в сметка/фактура (това е едно от постъпилите плащан...
Описание на проблема При импорт на плащания от файл от интернет банкиране, който е в CSV формат, понякога се получава съобщение от типа \"Във файла, на линия има общо бр. символа за разделител от очаквани бр. !\" Причина за проблема CSV фай...
Възможно е информацията при въвеждане на постъпило плащане в брой, да бъде объркана. Това рефлектира на ПКО, който се записва автоматично в системата. Системата позволява ПКО да бъде редактиран, но не и изтрит. Трябва да се отбележи, че редакцията на п...
Сумите на изходящите плащания се оцветяват в зелено, когато има равенство между постъпилата сума и преведените суми, отнасящи се за това постъпило плащане. Това е допълнителна опция за проверка и по-голяма сигурност при работата с паричните потоци и тя...
С нововъведената функция импорт на плащанията, въвеждането на постъпилите суми в системата е лесна и приятна работа. Процедурата по импортиране на постъпилите плащания минава през няколко етапа и стъпки: 1.Създаване на файл с постъпили плащания з...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София