Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Счетоводство > Изходящи плащания
   

В общия случай, след погасяване на дълг по изпълнително дело трябва да бъде направен превод на погасените вземания и предплатени такси към взискателя по делото, и превод към ЧСИ за неговите обикновени такси (които не са предплатени от взискател). В ...
Както постъпилите, така и изходящите плащания, трябва да бъдат добавяни в системата "Енфорсър". Тази процедура е много важна, за да бъде следено точно движението на сумите по изпълнителните дела и по специалните сметки на ЧСИ като цяло. Ако изходящите ...
След като бъдат създадени изходящите плащания, системата "Енфорсър" позволява да бъде генериран файл за превод и файл за масово плащане към електронното банкиране на дадена банка. Благодарение на тази функция, се избягва ръчното въвеждането на информац...
Системата "Енфорсър" позволява да бъде създадено платежно/преводно нареждане за дадено изходящо плащане, директно от системата. Платежно/Преводно нареждане се създава в раздел "Изходящи плащания", както от менюто на самото дело, така и от глобалното...
За извършване на банковите транзакции и преводи голяма част от банките удържат такси. С оглед правилното въвеждане на информацията по изпълнителните дела в частта на паричните потоци е важно тези такси да бъдат отразявани коректно в системата. Съще...
В системата "Енфорсър" съществуват, ноякои защитни механизми, създадени с цел ограничаване допускането на грешки. Една от тези защити е невъзможността одобрени и/или преведени плащания да бъдат редактирани. Тази опция е въведена с цел ограничаване допу...
Сумите на изходящите плащания се оцветяват в зелено, когато има равенство между постъпилата сума и преведените суми, отнасящи се за това постъпило плащане. Това е допълнителна опция за проверка и по-голяма сигурност при работата с паричните потоци и тя...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София