Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Права за достъп
   

системата Енфорсър разполага с модул "Права за достъп". Основната функция на модула "Права за достъп" е да се укаже в системата какво може и какво не може да прави всеки служител в кантората. Всеки служител следва да има достъп до информация, касаеща н...
До този момент, достъпът до програмата Енфорсър за всички клиенти ползващи облачната услуга се осъществяваше посредством криптирана OPENVPN връзка. Тъй като, обаче, клиенти срещат проблеми с използването на VPN-a, било поради трудност на работа или др....
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София