Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Права за достъп
   

системата Енфорсър разполага с модул "Права за достъп". Основната функция на модула "Права за достъп" е да се укаже в системата какво може и какво не може да прави всеки служител в кантората. Всеки служител следва да има достъп до информация, касаеща н...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София