Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Регистър на взискателите
   

Възможно е, при автоматичната сихронизация, не всички данните да се обновяват успешно в регистъра на взискателите. Евентуални причини за това биха могли да бъдат: проблеми с интернет връзката или многото данни, които се изпращат към регистъра. Ако т...
Възможността за отдалечен достъп на взискатели, позволява на същите да получат достъп до своите изпълнителни дела образувани в системата Енфорсър. За целта, ЧСИ трябва в три стъпки да: 1. Добави т.нар "отдалечени потребители" в своята програма. О...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София