Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Входящ регистър
   

Ежедневната работа на ЧСИ е свързана с попълването на голямо количество информация за имуществото на длъжниците по изпълнителни дела. Системата "Енфорсър" дава възможност,за връзка между въведената информация за дадено имущество,и бъдещите изпълнителни...
Голяма част от работата на ЧСИ е свързана с проучване и събиране на информация за имуществото на длъжниците по изпълните дела образувани срещу тях. Система "Енфорсър" позволява тази информация да бъде въвеждана много точно и систематизирана по изпълнит...
В системата Енфорсър ново дело се образува като се входира молбата за образуване на изпълнително дело от взискателя. Със самото входиране се образува и новото изпълнително дело. Основната стъпка при образуване на ново ИД е правилното входиране на мо...
В системата Енфорсър съществува възможност както да се изходират масово документи, така и да се входират. За разлика от изходирането, при входирането на документи не е нужно да се правят шаблони за входиране. Важно е само да се отбележи, че масовото вх...
ВНИМАНИЕ: Тази статия касае твърде стари версии на програмата Енфорсър и към настоям момент, НЕ Е актуална! Ако имате проблем с бутона \"Редактирай\", моля свържете се с екипа за поддръжка! В по-новите версии, бутонът "Редактирай", изисква инсталац...
Системата Енфорсър отпечатва баркод етикети разчитайки на инсталираната на компютъра JAVA. Именно JAVA изпраща команда към принтера за отпечатване. Освен JAVA може да има проблем и със самия принтер, поради което, причините за този проблем може да с...
Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София