Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Изходящ регистър
   

Какво да правя, когато OpenOffice изписва грешка и не мога да си отворя документа? Причината, офис пакета (OpenOffice) да изписва грешката посочена на снимката горе и документите да не могат да бъдат отворени е в символите, които се използват при по...
Новата версия на системата Енфорсър 2.0 е с разширена функционалност, която дава възможност да се правят промени в информацията на изходящите документи, след което те да бъдат записвани директно в бланката на документа. При тази версия на системата ...
Понякога искаме да изходираме документи до длъжници, които не са по последователни дела, като общото между тези длъжници е че отговарят на определен критерий. Най-често този критерий е че не са плащали последните Х месеца, или по техните дела няма изхо...
След версия 1.0.20.450 на Енфорсър, използването на JAVA за работа на интегрираната споделена папка се прекратява. За да използвате меню "Файл", бутон "Редактирай" в бъдеще, е необходимо да извършите следната операция на всеки компютър, на който се ...
Системата "Енфорсър" позволява въведените данни за публична продан на дадено имущество по изплнително дело да бъдат използвани в шаблоните на изходящите документи към него. Основния принцип, на който работи тази функция на системата, е обвързванете на ...
Системата "Енфорсър'' позволява бързото изходиране на различни по вид документи по различни дела едновременно. Основната цел на тази функция е улесняването на работата на ЧСИ и оптимизарането на работния процец, както и ограничаване на възможността...
Шаблони за масово изходиране се създават в раздела \"Администрация' --> \"Шаблони\" --> \"Шаблони за масово изходиране\". Натиска се бутона "създай" в раздела "Шаблони за масово изходиране". Данните, които трябва да бъдат попълнени във формата са...
Основната задача на бутона "Редактирай" е да стартира текстообработващата програма и да зареди текущата версия на файла от сървъра. Тази задача, системата Енфорсър осъществява като изцяло разчита на инсталираната на компютъра JAVA. Именно JAVA-та ст...
Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се...
Понякогa можете да получите странна грешка при отваряне на файловете на изходящите документи. Грешката изглежда по подобен начин: Тази грешка може да значи две неща: 1. Самият шаблон за изх.документ не е правилно направен. В този случай трябв...
Поради възникнали питания от страна на клиентите на "Енфорсър", за това как да бъдат отбелязвани предплатените такси от взискател и възможността да не влизат в общата сума на начислените таксите по ТТРЗЧСИ, бяха добавени нови променливи полета за да мо...
Създаването на шаблони в системата "Енфорсър" е лесна и приятна процедура. Както е известно бланките на шаблоните за печат са съставени от сатичен и динамичен текст. Статичния текст може да бъде променян и форматиран произволно, но за динамичния текст ...
Въвеждането на нов изходящ документ се извършва в "Администрация" ма системата --> раздел "Изходящи документи" --> "Добави" Отваря се форма "Описание на изходящ документ"-->"Основни". Съдържанието на полетата във формата имат връзка с генерирането ...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | support@enforcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София