Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

Често задавани въпроси: Регистър на взискателите
Нов начин за достъп до Регистър взискатели.
Добавено от Георги Иванов на 18 September 2019 05:14 PM

Считано от 08.10.2019г., с цел по-голям сигурност и въвеждане в съответствие с GDPR (ОРЗД), за взискатели на ЧСИ ползващи услугата отдалечен достъп до информацията в програмата Енфорсър се въвежда нов начин за вписване (вход) в системата, а именно:

  • Въвежда се за всеки потребител вторична автентикация под формата на електронен токен, който се ползва чрез компютър или приложение за мобилен телефон Google Authenticator. Потребителят въвежда генерираният код от приложението в полето  "Таен код" всеки път когато се вписва в Регистъра на взискателите.
  • Потребителите могат сами да променят паролите си и ЧСИ няма да могат да задават такива.
  • Въвежда се опция за нулиране на паролата в случай, че потребителят я забрави. 
  • Канторите на ЧСИ няма да генерират пароли на своите клиенти. Тази операция ще се извършва лично от всеки потребител на услугата Регистър на Взискателите като комбинацията от една ел.поща (потребител) и парола ще важи за всички ЧСИ, при които съответния потребителят има достъп.
  • След като кантора на ЧСИ добави нов потребител за достъп до Регистър на Взискателите, същият получава ел.поща с линк (връзка), важащ 24ч, за генериране на парола и сканиране на QR code, чрез който, ще може да се вписва в регистъра, ако вече няма зададена такава.

За инсталация и настройка, моля обърнете се към ваш IT специалист, ако не можете собственоръчно да се справите с описаните процедури!

ВАЖНО: След въвеждане на вторичната автентикация, всеки потребител получава ел.съобщение с ЕДНОКРАТЕН ЛИНК (ВРЪЗКА), ВАЖАЩ 24 часа, на предоставената от него ел.поща, чрез който създавана нова, глобална, важаща за всички ЧСИ парола. Същата трябва да е поне 8 символа и да съдържа поне една цифра и поне една буква

Ако потребителя не успее да извърши "ресет" (нулиране) на паролата си в рамките на 24те часа валидност на полученото ел. съобщение, е необходимо да повтори процедурата по нулиране на паролата си, за да получи ново ел. съобщение с линк за "ресет" на паролата си. Допълнителна информация за процедурата и начина на нулиране на паролата може да намерите в следната статия: Нулиране на парола за Регистър взискатели.

ВАЖНО: Необходимо е всеки потребител да въведе наново парола за достъп до Регистър Взискатели и да генерира код за достъп чрез приложението Google Authenticator. При последваща промяна на парола не е необходимо потребителя да регистрира наново устройството за генериране на токен. Програмата google authenticator пази настройките за регистрирания потребител (на база въведения мейл за достъп до съответната система на ЧСИ), поради което няма нужда да се прави поторно сканиране на QR кода за генериране на нов код.

Внимание: Кодът за достъп, който генерира google authenticator има валидност 15 секунди, след което се генерира нов код за достъп от приложението. Този код е валиден САМО И ЕДИНСТВЕНО ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ! Всеки отделен потребител (с ел.поща) трябва да мине през процедурата за добавяне на токен! В един мобилен телефон/браузър може да се добавят множество токени за различни потребители!

Корпоративните взискатели, които ползват един акаунт (една ел.поща) за всички ЧСИ, но имат нужда да достъпват данните от множество компютри, същите може да ползват приложение Authy , което позволява електроният токен да бъде достъпен на множество устройства, без да е необходимо всяко устройство да преминава процедура по добавят на токена.

Внимание: Промяната на процедурата за вписване не променя начина за даване на достъп до данните при различни съдебни изпълнители! ЧСИ трябва изрично да даде достъп до своите дела на даден отдалечен потребител! Единствената разлика, е че ЧСИ вече НЕ ЗАДАВА пароли!

За да използва вторична автентикация е необходимо потребителя да инсталира на мобилното си устройство приложението Google Authenticator или друго приложение на компютър или мобилен телефон, което поддържа същия формат на Google. За подробна информация как да инсталирате Google Authenticator на вашият компютър, моля прочетете следната статия - Инсталиране на google authenticator за интернет браузери.

Инсталация на Google Authenticator на мобилен телефон с операционна система Android

 

 

 

Внимание: Ако потребителят вижда старата login форма за регистъра на взискателите, е необходимо да изтрие кеша на браузерът, с който работи:

След изтриване на кеша и повторно зареждане на линка за Регистъра на взискателите трявба, да се появи новата форма за вписване в Регистъра:

 

 

ВНИМАНИЕ: За нулиране и промяна на парола, моля разгледайте следните статии:

Нулиране на парола за Регистър взискатели.

Промяна на парола за Регистър взискатели.

 

 

 

 

 

(5 гласове)
Полезен
Безполезен

Коментари (0)
Добави нов коментар
 
 
Име:
Ел.поща:
Коментари:
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София