Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Изпълнителни титули и страни
   

Системата "Енфорсър" дава възможност да бъде направена връзка между отделни лица в системата. Връзката на лицата зависи от правното основание, което ги свързва. Начините за добавяне на отношение между лица са няколко: * При създаване на ново ли...
Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси: - Перимиране на изпълнително дело. При този казус ста...
Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected]rcer.bg | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София