Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Електронно изп.дело
   

Разширяването на функционалностите на корпоративната версия на "Енфорсър" и създаването на мофула "Е-дело", дава възможност прикачването на изображения във формат .PDF към определен документ. Важно е да се отбележи, че тази функция е налична само за...
Баркод принтерът е необходим за работата на модула Е-дело тъй като без баркод етикетите, няма как програмата Енфорсър, автоматично, да разпознава сканираните входящи документи. Принтерът се инсталира сравнително лесно: 1. Необходимо е да се изте...
По подразбиране, в програмата Енфорсър е добавена една "Основна" споделена папка, в която скенерът изпраща документите. Когато, обаче, ЧСИ разполага с много офиси или има организация, която изисква разделянето на сканирането на няколко места, то Енф...
Модулът за електронно (дигитално) изпълнително дело изисква настойка на скенер, който да може да подава сканираните документи в споделена (share) папка в мрежата на ЧСИ, която се намира на сървъра, където е инсталирана програмата Енфорсър. За тази ц...
Понякога може да се наложи един документ да бъде обработен два пъти от модула за е-дело. Стъпките за повторна обработка са: 1. Отваря се инструмента за обработка на сканирани документи: Глобално меню за инструменти ---> "Електронно дело" ---> ...
Входиране на документ с Е-дело е лесна процедура, за изпълнението, на която е необходимо да се спазват някои основни стъпки: 1. Попълва се формата за "Входящ документ" (формата се попълва по стандартния за системата начин от раздел "Входящ регистър"...
Преглед на сканиран документ в модула Е-дело - стъпки: * Отваря се съответния регистър в системата - входящ/изходящ и т.н. * Маркира се документа, за който ще се прави прегледа; * Натиска се менюто "Е-дело" от лентата с бутони. Опциите в него с...
При сканиране на документ с много страници е възможно те да не бъдат подредени. Системата позволява тяхното преподреждане след като бъдат сканирани. Стъпки: * Маркира се реда към който е прикачен сканирания документ; * От падащото меню на "Е-...
Въвеждане на настройките за сканиране на документите в модълът Е-дело се въвеждат в адмнистрация на системата --> раздел "Системни променливи" --> панел на формата "ecase" В настоящата статия са отбелязани и описани полетата, за които може да възник...
За да работи правилно сканирането на документите и сканираните изображения да се разпознават коректно от Енфорсър, трябва да бъдат направени настройки на сканиращият софтуер, и той неговата версия трябва да е актуална. ВАЖНО: Преди да продължите, мо...
Дата последна ревизия: 12.12.2014 Адрес на документа: http://goo.gl/07C4Dc (малки/големи букви имат значение) Моля разпечатайте и поставете до скенера. Ръководство за правилно сканиране и подреждане на документи с Енфорсър * Не сканирайт...
С версия 45.0.2454.60 Google Crome спря поддръжката на приставката Java. С оглед на това, тъй като Google Chrome е един от най - използваните браузъри, се наложи приставката Java да бъде спряна и да не се използва вече и от системата Енфорсър. Това ...
Ежедневната работа в кантората на ЧСИ е свързана с входирането и изходирането на огромен брой документи на хартиен носител. Основната идея на модула Е-дело е да се оптимизира и автоматизира работния процес в кантората на ЧСИ. От една страна като се изб...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София