Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Администрация

Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълване на отчетите за Министерство на правосъдието(МП) и Камара на частните съдебни изпълнители(КЧСИ). Поради изискването на МП справката да бъде попълвана в тяхната онлайн систе...
Системата Енфорсър позволява изпращане на съобщение чрез електронна поща до длъжник за остатъчен дълг. Функцията служи за изпращане на напомнителни съобщения, когато длъжниците имат разсрочване на плащанията по образуваните срещу тях изпълнителни де...
Възможността за отдалечен достъп на взискатели, позволява на същите да получат достъп до своите изпълнителни дела образувани в системата Енфорсър. За целта, ЧСИ трябва в три стъпки да: 1. Добави т.нар "отдалечени потребители" в своята програма. О...
За клиентите на облачна инсталация е въведена нова форма за допълнителна защита "Таен код" За да изпозва потребителя повторна автентикация е необходимо тя да бъде активирана в администрацията на системата --> раздел "Потребители" --> поле "Вторична ...
системата Енфорсър разполага с модул "Права за достъп". Основната функция на модула "Права за достъп" е да се укаже в системата какво може и какво не може да прави всеки служител в кантората. Всеки служител следва да има достъп до информация, касаеща н...
Системата Енфорсър дава възможност да се копира неплатената част от дълга и таксите по едно изпълнително дело в друго изпълнително дело. Тази функция може да се използва при следните казуси: - Перимиране на изпълнително дело. При този казус ста...
До този момент, достъпът до програмата Енфорсър за всички клиенти ползващи облачната услуга се осъществяваше посредством криптирана OPENVPN връзка. Тъй като, обаче, клиенти срещат проблеми с използването на VPN-a, било поради трудност на работа или др....
Подготовката на нов компютър за работа със системата Енфорсър за клиенти използващи услугата облачна инсталация, преминава през следните етапи: 1. Инсталиране на OpenVPN. Подробности относно инсталиране на програмата Open VPN са описани в статията -...
Системата "Енфорсър" позволява генериране на данните необходими за попълването на отчетите към Министерство на правосъдието и Камара на частните съдебни изпълнители. Важно е да бъдат отчетени някои особенности при въвеждане на данни в системата, за да ...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Информацията, която се генерира с програмата Енфорсър се състои от три компонента (отнася се само за Енфорсър 2.0): 1. Данни, които се намират в релационна база данни. Това са всички данни в програмата, без създадените записани файлове (OpenOffice ф...
Системата Енфорсър позволява създаването на различни допълнителни наименования на описания на някои от елементите на падащите менюта, панели, прозорци. Добавянето на допълнителни описания на тези елементи се извършва в раздел "Описания" от администр...
Показване на дела, подлежащи на перемция. Делата подлежащи на перемция могат да бъдат филтрирани в регистъра на заведените дела на системата Енфорсър. Филтъра за перемция на дела се намира в раздел "Регистър заведени дела" --> бутон "Търси" - ста...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София