Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Регистър Взискатели
   

Предварителни изисквания: За да може да преглеждате документи през регистъра на взискателите е необходимо съответния ЧСИ да ползва определени модули на Енфорсър. Това на първо място е модула за е-дело, и на второ място модула "Мост между регистър вз...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София