Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Регистър на взискателите
   

Инсталиране на google authenticator за браузери: 1. Намирате приложението GOOGLE AUTHENTICATOR в съответната търсачка, която използвате (търсенето и инасталирането е аналогично и за потребителите на MOZILA FIREFOX - разширението се казва FIREFOX AUT...
Възможно е, при автоматичната сихронизация, не всички данните да се обновяват успешно в регистъра на взискателите. Евентуални причини за това биха могли да бъдат: проблеми с интернет връзката или многото данни, които се изпращат към регистъра. Ако т...
Възможността за отдалечен достъп на взискатели, позволява на същите да получат достъп до своите изпълнителни дела образувани в системата Енфорсър. За целта, ЧСИ трябва в три стъпки да: 1. Добави т.нар "отдалечени потребители" в своята програма. О...
Считано от 08.10.2019г., с цел по-голям сигурност и въвеждане в съответствие с GDPR (ОРЗД), за взискатели на ЧСИ ползващи услугата отдалечен достъп до информацията в програмата Енфорсър се въвежда нов начин за вписване (вход) в системата, а именно: ...
Нулирането на паролата за регистър взискатели се осъществява през формата за вписване (login) чрез следните стъпки: ВАЖНО: Паролата и генерираният код за достъп важи за всички системи на ЧСИ, до които е предоставен достъп на съответният потребителск...
Промяна на парола за регистър взискатели се извършва от бутона "Профил" след извършено успешно вписване на потребителя в Регистъра на взискателите. Попълват се полетата за: * - Текуща парола (паролата с която потребителят се е вписал в Регистъра...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София