Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Счетоводство

Системата Енфорсър позволява автоматично начисляване на т.31 за размера на удържаните от банките такси за превод. Как работи функцията? След промяна на изходящо плащане въведено в Енфорсър на "ПРЕВЕДЕНО", системата автоматично начислява т.31 за ...
Едно от нововъведенията на корпоративната версия на системата "Енфорсър" 2.0 е възможността за аналитичното следене на специалната сметка на ЧСИ. Аналитичното следене на специалната сметка има информативен характер за това какви суми са постъпили и...
За да бъде коректно водена аналитичността на даден специална сметка, то трябва да й бъде зададено начално салдо и период за него. Въвеждането на началното салдо се извършва в раздел "Администрация" на системата --> подразел "Финансови настройки"--> ...
Процедурата по изготвяне на дневниците по ДДС минава през няколко етапа.В тази статия няма да се спираме на описанието на възможностите на раздела Дневници по ДДС и неговия изглед.Основната цел на тази статия е да обясни работния процес в неговите най-...
Една от многото функционалности на системата "Енфорсър" е експортирането на създадените фактури в системата към други счетоводни програми. Бутона "Запази номера за фактури" служи за запазване на номера на фактури за други счетоводни програми. При...
С оглед функционалността на системата "Енфорсър", за да бъде избегната нуждата от използване на допълнителен софтуер за фактуриране, системата позволява да бъдат издавани сметки и фактури на лица, които не са страни по изпълнителнио дела. Такъв пример ...
Съгласно ЗЧСИ и ТТРЗЧСИ за изпълнението на паричното вземане ЧСИ събира такса върху събраната сума или това е т.нар. т.26. Самия метод на изчисление на т.26 не представлява трудност от гледна точка на изчислението й, върху целия предмет на изпълнение. ...
Системата Енфорсър включва в себе си модул Счетоводсто, който позволява издаването на следните счетоводни документи: * Сметка по чл. 79 * Фактура * комбинирано издаване на сметка по чл. 79 + фактура * Кредитно известие * Дебитно известие ...
В системата Енфорсър начина на плащане на сметката/фактурата не може да се посочва директно в сметка/фактура. Това дали постъпила сума е платена в брой или по сметка се определя от полето "плащане" в сметка/фактура (това е едно от постъпилите плащан...
Системата Енфорсър позволява начисляването на ДДС за лични нужди в попълваните дневници по ДДС. Начисляването на ДДС за лично ползване се извършва в раздел "Счетоводство" --> Дневник продажби --> от бутона "Добави" се отваря форма "Продажби" Попъ...
Често срещан е случаят, когато длъжник плати задължението или част от него директно на взискателя. В този случай предмета на изпълнение се погасява, но остават дължими таксите за ЧСИ - обикновени такси; т.26 и др. Принципът на погасяване не се разл...
Описание на проблема При импорт на плащания от файл от интернет банкиране, който е в CSV формат, понякога се получава съобщение от типа \"Във файла, на линия има общо бр. символа за разделител от очаквани бр. !\" Причина за проблема CSV фай...
Следенето на издадени фактури е важен процес, както за добрата отчетност и следенето на плащанията, така и за правилното следене на паричните потоци в кантората на ЧСИ. Търсенето и следенето на неплатените фактури се извършва в раздел "Счетоводство...
Промяната на минималната работна заплата в системата ЕНфорсър се извършва в администрацията на системата Раздел "Системни" -->подраздел "Системни променливи" --> панел на формата "Финанси" --> ред "Минимална работна заплата" 1. маркира се ред "Ми...
Системата "Енфорсър" дава възможност да бъдат изготвени директно от нея необходимите файлове с коректно попълнени данни за НАП. Това дава възможност на ЧСИ, регистрирани по ДДС, да изготвят и предават лесно своите дневници за направените покупки и прод...
В системта "Енфорсър" може да възникне разлика в сумите между издаваната сметка и фактурата отнасяща се към нея. Това се получава тогава когато в колоната \"Платена\" на формата \"Такси в сметката\" се зададе стойност от падащото меню "Не". В този случ...
Възможностите, които предлага системата Енфорсър за визуализиране и разпечатване на дневниците по ДДС е експортът им във файл. Опциите за за това са експорт в CSV (файловото разширение на open office за обработка на таблици) или Excell. Процесът ...
Възможно е информацията при въвеждане на постъпило плащане в брой, да бъде объркана. Това рефлектира на ПКО, който се записва автоматично в системата. Системата позволява ПКО да бъде редактиран, но не и изтрит. Трябва да се отбележи, че редакцията на п...
Сумите на изходящите плащания се оцветяват в зелено, когато има равенство между постъпилата сума и преведените суми, отнасящи се за това постъпило плащане. Това е допълнителна опция за проверка и по-голяма сигурност при работата с паричните потоци и тя...
Добавяне/редактиране на шаблони за такси Системата "Енфорсър" дава възможност да се създават множество шаблони на такси, с цел бързото им начисляване по много дела. Това улеснява работата по начисляването им, както и намалява риска от допускане на гр...
С нововъведената функция импорт на плащанията, въвеждането на постъпилите суми в системата е лесна и приятна работа. Процедурата по импортиране на постъпилите плащания минава през няколко етапа и стъпки: 1.Създаване на файл с постъпили плащания з...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София