Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Входящ регистър
   

В системата Енфорсър ново дело се образува като се входира молбата за образуване на изпълнително дело от взискателя. Със самото входиране се образува и новото изпълнително дело. Основната стъпка при образуване на ново ИД е правилното входиране на мо...
В системата Енфорсър съществува възможност както да се изходират масово документи, така и да се входират. За разлика от изходирането, при входирането на документи не е нужно да се правят шаблони за входиране. Важно е само да се отбележи, че масовото вх...
Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София