Енфорсър ООД
Система за клиентска поддръжка

RSS Новини
Често задавани въпроси : Изходящ регистър
   

Какво да правя, когато OpenOffice изписва грешка и не мога да си отворя документа? Причината, офис пакета (OpenOffice) да изписва грешката посочена на снимката горе и документите да не могат да бъдат отворени е в символите, които се използват при по...
Новата версия на системата Енфорсър 2.0 е с разширена функционалност, която дава възможност да се правят промени в информацията на изходящите документи, след което те да бъдат записвани директно в бланката на документа. При тази версия на системата ...
Увод Мобилното приложение "Enforcer" част от модул "Мобилен достъп (Бета)" се използва основно за следене в реално време на процеса на връчване на книжа от страна на призовкарите/връчителите. За тази цел, всеки призовкар/връчител следва да има добавен...
Понякога искаме да изходираме документи до длъжници, които не са по последователни дела, като общото между тези длъжници е че отговарят на определен критерий. Най-често този критерий е че не са плащали последните Х месеца, или по техните дела няма изхо...
След версия 1.0.20.450 на Енфорсър, използването на JAVA за работа на интегрираната споделена папка се прекратява. За да използвате меню "Файл", бутон "Редактирай" в бъдеще, е необходимо да извършите следната операция на всеки компютър, на който се ...
Системата "Енфорсър" позволява въведените данни за публична продан на дадено имущество по изплнително дело да бъдат използвани в шаблоните на изходящите документи към него. Основния принцип, на който работи тази функция на системата, е обвързванете на ...
Системата "Енфорсър'' позволява бързото изходиране на различни по вид документи по различни дела едновременно. Основната цел на тази функция е улесняването на работата на ЧСИ и оптимизарането на работния процец, както и ограничаване на възможността...
Шаблони за масово изходиране се създават в раздела \"Администрация' --> \"Шаблони\" --> \"Шаблони за масово изходиране\". Натиска се бутона "създай" в раздела "Шаблони за масово изходиране". Данните, които трябва да бъдат попълнени във формата са...
Принцип на работа в програмата Енфорсър, е че веднъж въведено лице и информация за него не може да бъде изтрита (ако тя е използвана на други места в системата). При опит да бъде изтрито дадено лице, програмата генерира съобщение за грешка. Това се...
Понякогa можете да получите странна грешка при отваряне на файловете на изходящите документи. Грешката изглежда по подобен начин: Тази грешка може да значи две неща: 1. Самият шаблон за изх.документ не е правилно направен. В този случай трябв...
Актуализация на 21.12.2020г. Поради едновременно обновяване на Windows и Firefox, някои клиенти могат да има проблем с работа с бутона "Редактирай". Стъпките, които следва да се извършат са: * Премахване на Enftoolkit от комютъра. Някои клиен...
До този момент, достъпът до програмата Енфорсър за всички клиенти ползващи облачната услуга се осъществяваше посредством криптирана OPENVPN връзка. Тъй като, обаче, клиенти срещат проблеми с използването на VPN-a, било поради трудност на работа или др....
Във връзка с промените в ГПК, за да отговори на нуждите на клиентите и да се подобри отчетността на връчваните документи от канторите на ЧСИ в системата Енфорсър се въвеждат нововъведения в системата за отчитане на връчване на документите. Етапи на ...
Поради възникнали питания от страна на клиентите на "Енфорсър", за това как да бъдат отбелязвани предплатените такси от взискател и възможността да не влизат в общата сума на начислените таксите по ТТРЗЧСИ, бяха добавени нови променливи полета за да мо...
Създаването на шаблони в системата "Енфорсър" е лесна и приятна процедура. Както е известно бланките на шаблоните за печат са съставени от сатичен и динамичен текст. Статичния текст може да бъде променян и форматиран произволно, но за динамичния текст ...
Увод След продължителни разговори със съдебни изпълнители установихме, че предпочитания метод за работа с мобилното приложение и в частност връчването е действията на призовкарите, които довеждат до правно значим последици да подлеж на предварителна п...
Увод Крайната цел на функциите на мобилния модул свързани с връчването е да предостави на ЧСИ точна и ясна картина свързана с работата на призовкарите. Програмата Енфорсър в комбинация с мобилния модул позволява голям набор от справки, чрез които Ч...
Въвеждането на нов изходящ документ се извършва в "Администрация" ма системата --> раздел "Изходящи документи" --> "Добави" Отваря се форма "Описание на изходящ документ"-->"Основни". Съдържанието на полетата във формата имат връзка с генерирането ...
Енфорсър ООД - Техническа Поддръжка | +359 2 9025002 | [email protected] | ул. Ген.Йосиф Гурко № 64, ет.1, ап.3 1142, София